Grupa eduzmieniaczy. Jej członkowie są prelegentami na konferecji.