Zyta Czechowska

Nauczycielka Roku 2019, absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 20 lat terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”, prowadzi Wystawcy/Patronat
i szkolenia i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania
i wdrażania TIK.