Renata Witucka

Nauczyciel dyplomowany informatyki egzaminator maturalny
z informatyki, realizuje informatykę w zakresie rozszerzonym w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Realizuje opracowany przez siebie innowacyjny program nauczania informatyki obejmujący nowe technologie- projektowanie i druk 3D m.in. program Blender, tworzenie gier komputerowych i tworzenia witryn internetowych. Renata poprowadzi wspólnie z uczniami Wystawcy/Patronat Blender bez tajemnic oraz samodzielnie Wystawcy/Patronat Druk 3D w edukacji