Marcin Paks

Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Edukacji BeCREO Technologies
Sp. z o.o. Wieloletni nauczyciel i entuzjasta wykorzystania nowoczesnej technologii w edukacji. Zaangażowany w liczne projekty edukacyjne, twórca autorskiej aktywnej metody opartej o based learning – Drama OnLine, propagator edukacji w modelu STEAM. W ramach Systemu doskonalenia nauczycieli opartym na kompleksowym wspomaganiu szkół jako SORE, profilował doskonalenie zawodowe kilkuset nauczycieli. Twórca autorskich scenariuszy wprowadzających programowanie
w nauczaniu przedmiotowym w ramach projektu Superkoderzy. Felietonista, konsultant ośrodków doskonalenia, twórca Szkolnych Klubów Scottie Go! Członek grupy superbelfrzy RP, ambasador amerykańskiej platformy Edmodo w Polsce. Marcin wygłosi prelekcję: "STEAM - Nauczanie poprzez doświadczenie" oraz poprowadzi Wystawcy/Patronat: "Co nowego u ScottieGo – Generator zadań Scottie Go!" oraz Wystawcy/Patronat na stoisku: "Kurs mechatroniki zamknięty w pudełku – BECREO kit"