Katarzyna Stryjek

Członek zespołu ds. wprowadzania mediacji w Polse. Obecnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji-oddział Trójmiasto, członek Zarządu Głównego PCM. Nauczyciel akademicki i trener mediacji. Autor
i kierownik studiów podyplomowych. Propagator i trener mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce i za granicą. Współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Finalistka plebiscytu Nauczyciel Roku 2019. Tematem mediacji zajmuje się od 1995 r. Kasia wygłosi dla Was prelekcję: "Mediacja jako kompetencja przyszłości"