Joanna Klonowska

Nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego z ponad dwudziestoletnim stażem pracy, na wszystkich etapach edukacji. Współautorka programów nauczania nagrodzonych w konkursie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, na opracowanie Modelowych programów nauczania, współautorka podręcznika dla nauczycieli wychowania fizycznego „WF z klasą – od planowania do oceniania…”. Współautorka i prowadząca warsztaty metodyczne na temat planowania pracy nauczyciela, oceniania uczniów i programów nauczania, prowadząca wykłady dla studentów kierunku pedagogika Uniwersytetu Gdańskiego na temat wychowania fizycznego na I etapie edukacji, współautorka i prowadząca warsztaty dla dyrektorów szkół na temat stymulacji jakości wychowania fizycznego, wykładowczyni w projekcie Akademickiego Centrum Karier „Jak osiągnąć sukces”. Edukator i prelegent w projekcie „Move up to be healthy and happy” czyli Ruszaj się aby być zdrowym i szczęśliwym współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Współtwórca merytoryczny projektu miejskiego FitKlasa. Asia poprowadzi w piątek 15 listopada wspólnie z Gabą warsztaty "Gra miejska, jak to ugryźć?"