Jacek Kawałek

Nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Kołobrzegu. Z zawodu elektryk. Dwuletnia służba wojskowa w Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Koszalinie. Ukończył WSInż w Koszalinie na kierunku Technika i Informatyka na Wydziale Mechanicznym, oraz Grafikę Komputerową na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.
W zawodzie nauczyciela od 1992 roku. Jest twórcą projektu KOŁOBRZEG 3D mającego na celu zainteresowanie uczniów
i mieszkańców Kołobrzegu historią miasta, które praktycznie całkowicie zniszczyły wojny.