Grzegorz Zagulski

Obecnie nauczyciel biologii i chemii w IX Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kolbergera w Gdańsku, absolwent Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Badania nad motywacją uczniów do nauki biologii człowieka było początkiem jego drogi stania się nauczycielem z pasją. Od kilkunastu lat wzbudza zainteresowania biologiczne i chemiczne uczniów na każdym etapie kształcenia. Opiekun licznych laureatów i finalistów wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu z biologii w województwie warmińsko-mazurskim. Kocha podróże, długie wędrówki po lesie i górach, aktywne spędzanie wolnego czasu i zaraża tym swoich wychowanków. Zwraca szczególną uwagę na nauczanie interdyscyplinarne biologii i chemii, polisensoryczne uczenie się biologii, zajęcia terenowe i naukę przez doświadczenie. Ucznia traktuje zawsze jak towarzysza, z którym poznaje fascynujący świat przyrody. Grzegorz wygłosi dla Was prelekcję: "Muchy, groch i gluty w probówce -czyli o sposobach wzbudzania zainteresowań przyrodniczych na lekcjach biologii"