Ewa Pilarska

Nauczyciel plastyki i bibliotekarz w Szkole podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku. Ewa poprowadzi w piątek 15.11 Wystawcy/Patronat garncarskie