Anna Juścińska

Absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Public Relations na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Certyfikowany tutor. Pasjonatka psychologii
i literatury. W pracy poszukuje połączenia tradycyjnej edukacji z jej alternatywnymi formami. Nieustannie W pracy stara się osiągnąć złoty środek. Beata wraz z Ania opowiedzą o współpracy międzynarodowej
w ramach projektu "Job Shadowing" w Finlandii.