Anita Plumińska-Mieloch

Ekspert MEN, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń oraz poradników metodycznych do historii , autor innowacji
"E-historia", "Wykorzystanie platformy indywidulani.pl do podniesienia jakości nauczania historii", "Eduspace - kreowanie przestrzeni edukacyjnej ( słynne w kraju schody oklejona datami), opiekun ponad stu laureatów konkursów wojewódzkich oraz ogólnopolskich z historii, przewodniczący Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, wydawca
i redaktor serii "Rozwijamy talenty", współpracuje z "Sygnałem"
i "Dyrektorem szkoły".