Ania Krause

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, nauczyciel edukacji informatycznej w klasach młodszych. Jest pomysłodawcą i autorką innowacji pedagogicznych dla klas młodszych „Creative Kids” oraz „Koduję, piszę, rysuję”. Pasjonatka szycia, inicjatorka stworzenia pracowni krawieckiej CraftRoom w szkole. Jest współtwórcą
i realizatorem projektu „Kraftuś – edukacja szyta na miarę dla gdańskich przedszkolaków” oraz autorem projektu „Edukacja szyta na miarę – jak uczyć matematyki szyjąc w klasach 0-3?”.