Aleksandra Schoen-Kamińska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6
w Pile, Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017. Jest współautorką scenariuszy i trenerem ścieżki muzycznej Cyfrowie DJe #Superkoderzy
w programie fundacji Orange, Think i Akademii Młodego Hakera. W swej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie, pracuje z klasą na tabletach. Wraz z uczniami realizuje polskie oraz europejskie projekty eTwinning. Prowadzi blogi Klikankowo, Patyczaki Tableciaki oraz klik tik.